F12blog.com

F12blog - Chuyên giải pháp về Automation Marketing và Automation Event

F12blog bao gồm:

giapducthang.com

Website giapducthang.com là blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Tools, Automation ... với kiến thức 100% từ thực tế và trải nghiệm của bản thân Admin. Các bạn có thể đăng ký nhận thông tin khi có bài viết mới trên blog.

shopinmessenger.com

Website shopinmessenger.com chứa một số tools dùng trong Digital Marketing, Chatbot... Ban đầu shopinmessegner là ghép của từ "Shop in messenger" là tools dùng nội bộ từ 2017

noti.education

Website khóa học được yêu cầu 100% bởi thực hiện cộng đồng Shopinmessenger. Toàn bộ khóa học trên hệ thống website này đều phục vụ cho cộng đồng, và nội dung này không có nhu cầu public ra bên ngoài. Các bạn hứng thú có thể tự tìm hiểu

Chi tiết Admin

Thông tin thêm về Admin F12blog